Back to Top

Produkt/Tjänst

Från dig till dig! Våra professionella personal hjälper dig med din flytt hela vägen från ditt gamla till ditt nya hem. Vi på Dina Transport och Flytt bryr oss först och främst om din tillfredsställelse och ser fram emot att du känner dig trygg, lugn och glad under flyttningstid.

Släppa stressen! Vi förstår att det är stressigt med flytt och städning därför lägger vi fokus på att leverera en tjänst som hjälper dig släppa hela stressen. Våra experter är utbildade för att leverera tjänsten med bästa kvalitet.

Städtjänst

Vi städar din fastighet med försäkrat godkänd
30kr per 1kvm